קבלת גמלת סיעוד

כיצד מגישים בקשה לביטוח הלאומי קבלת גמלת סיעודטפסי הבקשה לקבלת גמלת סיעוד ניתנים בסניפי הביטוח הלאומי בכל רחבי הארץ או באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח הלאומי שכתובתו: www.btl.gov.il יש למלא את הטפסים ולהחתים את הקשיש מבקש הגמלה.
טפסי הבקשה לקבלת גמלת סיעודאם מצבו אינו מאפשר ניתן להחתים קרוב משפחה בדרגה ראשונה.את הטפסים המלאים בצירוף חוות דעת מרופא ואישורים על הכנסות, יש למסור לפקיד תביעות בסניף הביטוח הלאומי. תשובת הביטוח הלאומי תתקבל בתוך 60 יום מאז ה- 1 בחודש הראשון שלאחר הגשת הבקשה. אם הבקשה נדחית, ניתן לפנות לוועדת הערר של הביטוח הלאומי.

עיצוב והקמה: טנק אינטראקטיב - עיצוב ובניית אתרים