בדיקת יכולת התפקוד

בדיקת יכולת התפקודגמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל בתפקודו היומיומי, והוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: להתהלך בבית, להתלבש, לאכול, להתרחץ ולטפל בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

כדי לקבוע את מידת התלות של הקשיש באדם אחר בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בבית הקשיש ויבדוק את יכולת התפקוד שלו. המעריך יתאם את הביקור עם הקשיש או עם איש הקשר שלו.

 

 • בדיקת יכולת התפקוד – תהליך הבדיקה
  בתחילת הביקור יסביר המעריך לך ולאדם שביקש להיות נוכח בזמן הביקור, על תהליך הבדיקה. המעריך יענה על שאלותיכם, וירשום את עיקרי הדברים שישמע ממך ומבני משפחתך.שיתוף הפעולה שלך יאפשר לבצע את ההערכה בצורה הטובה ביותר. עם זאת, זכותך לבקש להפסיק את הביקור בכל שלב.
 • היכרות ואיסוף מידע
  כדי להכיר אותך טוב יותר, ישאל אותך המעריך כמה שאלות, וישמע ממך וממי שנוכח בביקור על האופן שבו אתה מתפקד בדרך כלל. המעריך יצפה בך ובסביבת מגוריך. תתבקש להציג את העזרים שבהם אתה משתמש, את התרופות שאתה נוטל, ומסמכים רפואיים שנמצאים ברשותך, כל מידע שיימסר הוא חשוב ורלבנטי להערכת תפקודך.
 • בדיקה מעשית
  במידת הצורך, כאשר המעריך לא יוכל לקבוע, על סמך מה שראה ושמע, את אופן יכולתך לבצע פעולות הקשורות לתפקוד היומיומי שלך, הוא יבקש ממך להדגים חלק מהן: הלבשת בגד על בגד, רחיצת ידיים, חימום מנת מזון והגשתו. ההדגמה תיעשה בהסכמתך, באופן מתחשב, תוך הקפדה מלאה על הפרטיות שלך. אם תזדקק לעזרה, המעריך יעזור לך. לא תתבקש לעשות שום פעולה שעלולה לסכן אותך.
 • סיכום הביקור
  המעריך יסכם אתך ועם הנוכחים את הביקור, וישאיר לך דף הסבר והמלצות.
 • המשך הטיפול בתביעה
  המעריך יעביר למוסד לביטוח לאומי את ממצאיו בעקבות הביקור אצלך. בביטוח הלאומי יחליטו בתביעתך בתוך כשבועיים ממועד הביקור של המעריך אצלך, וישלחו לך תשובה לכתובת שמסרת בטופס התביעה לגמלת הסיעוד
עיצוב והקמה: טנק אינטראקטיב - עיצוב ובניית אתרים